Fra og med 1. juli 2014 gjelder de nye reglene om universell utforming for nye websider – da må nemlig alle nye nettsider følge forskriften. Dere med eksisterende websider har en god stund på dere til å oppgradere – fristen er 1. januar 2021 – men det er verdt å begynne å se på det allerede nå! Det er ingen ulemper ved å gjøre siden universelt utformet – tvert i mot – du vil få større utbytte av å gjøre siden din brukervennlig for både mennesker og maskiner!

Universell utforming (uu) er nyttig for alle – og helt nødvendig for noen. For eksempel er tekstede videoer bra for hørselshemmede og en som sitter på toget – eller dersom lydkortet ditt har tatt kvelden. God lesbarhet er bra for synshemmede og de som «bare» har glemt lesebrillene hjemme. At nettsidene kan brukes med tastaturet er bra for en med nedsatt motorikk og en med senebetennelse. Men Google og andre søkemotorer er også veldig glade i brukervennlige sider – og prioriterer disse foran websider som ikke er det!

Målet med universell utforming på websider er at da blir den tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne.

Kravene gjelder både for private og offentlige virksomheter (men ikke sosiale medier eller private blogger). Formålet er at alle skal ha lik tilgang på informasjon og tjenester. DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) gir råd og veiledning, og fører også tilsyn. Mer informasjon om dette får du på uu.difi.no >>

Så hva betyr universell utforming i praksis?

At en webside er universelt utformet betyr at den skal være tilgjengelig for alle – også synshemmede, blinde og andre funksjonshemmede. Med noen få grep kan man gjøre de fleste websider tilgjengelige for alle. F.eks:

 1. Er websiden din mobiltilpasset allerede er du godt på vei! Da tilpasser den seg skjermstørrelse på enheten den sees på (PC, laptop, nettbrett og mobil).
 2. Menyer må være tilgjengelige via tastatur alene.
 3. Det må opprettes Hopp-over-lenker (f.eks. Hopp til innhold, hopp til søk osv.). Da kan en med leselist hoppe rett til innholdet de skal lese.
 4. Alle bilder må ha alternative tekster (en alt=»» tag) – teksten skal være beskrivende for hva som er på bildet. F.eks. «Blomster og bie» eller «Mette Marit»
 5. Det er krav til kontraster på bakgrunns- og forgrunnsfarger. Bruk verktøy for å finne ut hva som er gode kontrastfarger. Dvs. at tekst skal være godt synlig for alle – også de som f.eks. er fargeblinde for rødt og grønt. Sort på hvitt og omvendt er de beste kontrastene.
 6. Alle lenker må ha enten symbol eller understreking i tillegg til annen farge enn brødtekst – annen farge er ikke nok i seg selv. Bilder med lenker må ha alternativ tekst som beskriver lenkens formål – ikke selve motivet. Dvs. at hvis bildet «Blomster og bie» skal lenke til en artikkel om å hjelpe humla – skal den alternative teksten gjøres om til f.eks. «Hjelp humla – les mer på Summende hager».
 7. Det er krav til tekst, struktur og rekkefølge på siden – første overskrift skal være h1, andre overskrift h2 osv. Det skal kun være én h1 som overskrift pr side.
 8. Sider bør testes i testverktøy først for å se hva som må endres på.

Blomster og bie - universell utforming

Husk også på at universell utforming er ikke noe du bare kan overlate til utvikleren av din webside! Selvfølgelig kan webutvikler legge til rette for UU på websiden – slik at visse kriterier blir møtt – men det er opp til den som oppdaterer websiden å passe på at reglene følges. Dvs. at du må selv passe på:

 1. At du legger inn alternative tekster på alle bilder du laster opp og setter inn
 2. At du passer på at du kun har én H1-overskrift pr side og følger opp med overskrifter i riktig rekkefølge (H2, H3 osv.)
 3. At du passer på å beskrive lenkers formål – skriv aldri kun «Klikk her» – skriv heller «Last ned invitasjon» eller «Klikk for å gå til www.annenwebside.no».
 4. At du passer på å ha god kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarge

Forskriften om universell utforming er gitt på grunnlag av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

De 7 prinsippene for universell utforming

En gruppe amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet 7 prinsipper for universell utforming.

Disse er gjengitt slik på Norsk Designråds nettsted:

 1. Enkel og logisk i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
 2. Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.
 3. Toleranse for feil – Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
 4. Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
 5. Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre.
 6. Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.
 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Se hele sjekklisten for universell utforming >> og les mer inngående om de forskjellige kravene >> på DIFIS webside.

Vil du teste ut egen webside, finnes det mange forskjellige testverktøy som kan hjelpe deg videre på veien til en webside som alle kan bruke:

• Wave – Web accessibility evaluation tool >>

• WebAIM – kontrastsjekker >>

• PageSpeed Insights fra Google >> –  denne sjekker hvor brukervennlig websiden er på både mobil og PC og gir deg tips på hva som bør rettes opp.

Når du har testet websiden din, kan du vurdere om du vil rette opp selv – eller om du ønsker profesjonell hjelp til dette.